Archive for the ‘Nyheter’ Category

Malmö

Tuesday, June 23rd, 2015

verkar inte  var den säkraste staden att bo i. Skottlossningar i stort sätt dagligen, lite bomber på det hela och så några mord. Polisen verkar till synes helt maktlös att göra något för att stoppa det hela. Fast det är klart griper de någon så blir det ju inga straff att tala om heller.  Kanske inte så underligt då.

Till glömskan

Saturday, February 12th, 2011

Snart förpassas nyheter som den här om Egypten till glömskans arkiv.  Folk och media verkar inte ha en förmåga att hålla fokus på fler saker på en gång.  Det skall komma i stora sjok för att sedan successivt krypa ned på löpsedlarna för att andra mer uppseendeväckande nyheter skall fram. Melodifestivalen, någon ny form av dokusåpa eller vad det kan vara som gäller för stunden.