Archive for the ‘Motion’ Category

Löpare

Saturday, June 2nd, 2012

Finns olika typer av löpare kan man se. Löpare eller bordslöpare som du också kallas för, de ligger lugnt och stilla på ett bord. Andra löpare som de  Stockholm Marathon är liter mer aktiva, när de inte är skadade vill säga. Sedan har vi de löpare som förekommer i schack. De måste så att säga aktiveras av en hand. Så tre typer av löpare med lite olika förtecken. Och naturligtvis lite olika ansträngningar vid aktivitet.