Archive for April 8th, 2020

Bekvämt

Wednesday, April 8th, 2020

Det här med att sitta på ett något så när komfortabelt sätt är viktigt både privat och ur arbetssynpunkt. Framför allt när de gäller de där möblerna som skall finnas på ett kontor. Gäller då framför allt stolar och bord. Det här att ha de höj- och sänkbara är vanligt för stolar kanske inte så vanligt eller i alla fall inte fullt utbrett även för bord. Även om de också kan behövas av hälsoskäl.  För att bara sitta på en stol hela dagen i samma ställning är ingenting som befrämjar hälsan. Utan snarare att förutom att röra sig även att variera arbetsställningen så man står upp utan att bara sitta en hel dag.